Dahiliye

İç Hastalıkları, birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

Genel dahiliye, tıbbın tüm klinik branşlarına temel oluşturan bir disiplindir.

Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar kolesterol ve yağ metabolizma hastalıkları gibi çok geniş bir alanı kapsar.


Bölüm Doktorları