Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel Sultana Hospital, Kadın Hastalıkları ve doğum branşında konusunda uzman ve deneyimli hekimlerce en modern tanı, tedavi ve cerrahi hizmetler verilmektedir.

Polikliniklerimiz diğer polikliniklerden izole edilmiştir.

Hastanemiz kadın doğum polikliniklerinde muayene son derece temiz ve sıhhi bir ortamda yapılır.

Her muayene odasında renkli doppleri olan, 4 boyutlu ultrason cihazları bulunmakta ve muayeneye ilave olarak ultrasonografi de yapılmaktadır. 

Kadın hastalıkları ile ilgili küçük müdahalelerin yapılabildiği (koter ve krioterapi cihazı, kolposkopi cihazı, NST cihazları ile donatılı) müdahale odası da ayrıca bulunmaktadır 

Gebelik Takibi ve Doğum 

Sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir bebeğin ilk şartı gebelik boyunca düzenli gebelik takibinin yapılmasıdır.

Özel Sultana Hospital'de takip edilen anne adaylarının sağlık durumu değerlendirilir, her gelişlerinde ultrason muayeneleri ile bebeğin son durumuna bakılır.

Gebelik takibi süresince yapılan Ultrason muayenelerine eşler de katılabilir. Bebeğinizin haftasına uygun tetkikleri yapılır ve sonraki kontrolünüze kadar yapmanız gerekenler doktorunuz tarafından size anlatılır. Sizinle ilgili tıbbi bilgiler bilgisayar ortamında saklanarak sonraki gelişlerinizde yeniden değerlendirilir. 

Hastanemizde alınan ve laboratuvarlarımıza gönderilen örnekler yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda güvenli bir şekilde incelenmekte ve sizlere tetkik sonuçları hızlı bir şekilde iletilebilmektedir. 

Doğum zamanı son derece konforlu doğum odalarımızda sürekli fetal kalp monitörü eşliğinde doğum süreci takip edilir. Eğer arzu ederseniz ve de doktorunuz uygun görürse epidural anestezi ile ağrısız doğum yapmanın ayrıcalığını yaşarsınız.

Doğum salonlarımızda ve ameliyathanemizde 24 saat süreyle doğum ve sezaryen için gerekli olabilecek tüm cihazlar ve deneyimli ekipler mevcuttur. 

Özel Sultana Hospital'de İnfertilite (Kısırlık) teşhis ve tedavisi

Düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik oluşmamasına infertilite (kısırlık) denilmektedir.

Toplumdaki çiftlerin yaklaşık %15 inde bu problem mevcuttur. Kısırlık tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli faktör anne adayının yaşıdır. Bu nedenle bebek sahibi olmak isteyen çiftler zaman ilerlemeden doktora başvurmalıdır.

Kısırlık teşhisi ve tedavisi için hastanemize başvuran hastalara gerekli olan tetkik ve müdahaleler yapılmaktadır. Bu amaçla, 

- Hormon Analizleri, 
- Follikülometri, 
- Spermiogram, 
- HSG (İlaçlı rahim filmi), 
- Histerokopi ve Laparoskopi, 
- Sperm hazırlama ve aşılama işlemleri
- (İntrauterin inseminasyon) hastanemizde yapılmaktadır. 

Menopoz 

Kadın hayatının doğal bir evresi olan menopoz genellikle 40 ve 50?li yaşlar arasında başlar. En önemli belirtisi adetten kesilmedir. Bu dönemde kadında sıcak basması gibi hissedilir rahatsızlıkların yanı sıra hormon eksikliğine bağlı olarak hasta tarafından pek fark edilmeyen rahatsızlıklar oluşur.

Kemik erimesi bu dönemde hızlanır. Kalp ve damar rahatsızlıkları menopozun yıkıcı etkileri sonucu oluşmaktadır. Buna benzer bir çok sorun menopozla birlikte artmaktadır. Ayrıca aynı yaşlardaki kadınların menopoza direk bağlı olmasa da yakalanması muhtemel kadın hastalıklarının (meme kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim ve yumurtalık kanseri) araştırılması gerekmektedir.

Menopoz yakınmaları ile kliniğimize başvuran kadınlarda yapılabilen tetkikler şunlardır; 

- Ayrıntılı jinekolojik muayene, 
- Pap-Smear Testi, 
- Vajinal Ultrasonografi ile rahim içi kalınlığının ölçülmesi, 
- Yumurtalıkların transvaginal ultrasonografi il değerlendirilmesi, 
- Kemik yoğunluğu ölçümü (Kemik dansitometri), 
- Kolposkopi (Rahim ağzının mikroskopik değerlendirmesi), 
- Mamografi (Meme kanseri taraması). 

Son derece modern ve donanımlı ameliyathanemizde tüm jinekolojik operasyonlara ilave olarak kapalı sistem veya kansız operasyon olarak bilinen endoskopik cerrahi (laparoskopi ve histeroskopi) uygulamaları da yapılabilmektedir.

Laparoskopi ve histereskopi yöntemi ile, yumurtalık kistleri, yapışıklıklar, myomlar, infertilite araştırması endometriozis tedavisi ve tüplerin bağlanması operasyonları yapılmaktadır.

OSTEOPOROZ NEDİR ? 

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma  ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırılma riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Her kez de olan kalsiyum kaybı bu hastalığa neden olur .Kaybedilen kemik geri kazanılamaz. Ancak erken teşhis yapılırsa olduğu yerde durdurulabilir .Menopoz sebebi ile kadınlarda mutlaka olur ancak çeşitli sebeplerle gençlerde ve erkeklerde görülebilir .

OSTEOPOROZ SONUCLARI NELERDİR ?

   Sırt kemikleri formunu kaybedince boy kısalığı ve kamburluk gelişir. .Hafif bir travma ile kalça bilek omurga kırıkları meydana  gelir.

OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ NELERDİR ? 
   Genelde kırıklar oluşuncaya kadar herhangi bir belirti ve ağrı olmaz. Ancak bazı kişilerde ileri yaşlarda romatizma zannedilen   kemik ağrılarına neden olabilmektedir. 

Bilgisayarlı tomografi vücudu enine kesitlerle santim santim tarayan modern bir tanı aracıdır. Taş kist, tümör, kanser gibi oluşumları vücudun her yerinde tespit edebilir.

Bilgisayarın günümüzde yaygın kullanımı ve günden güne bilgisayarların geliştirilmesi tıp da da birçok yeniliğin gelişmesine neden olmuştur.

Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen çok sayıdaki verilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve çok daha kaliteli görüntülerin sağlanması bilgisayarlar sayesinde gerçekleşmektedir.

Röntgen aletleriyle de yapılabilen çeşitli organların çok ince tabakalar halinde kesitlerinin1 alınması ve normal röntgen filmlerinde görülemeyen bazı bozuklukların görüntülenmesini sağlayan tomografi yöntemi bilgisayarlar ile çok daha kaliteli ve hassas şekilde yapılabilmektedir.

Değişik dansitedeki (yoğunluktaki) organların ve dokuların röntgen ışınlarına farklı görüntüler vermesi esasına dayanan bilgisayarlı tomografi ile organların çok ince kesitleri değişik açılardan alınabilmekte, organlarda görülen değişikliklerin dansiteleri bu aletler ile ölçülerek bu değişikliklerin doğası hakkında bilgi edinilebilmekte (örneğin aynı görüntüyü veren bir kanser ile kisti bu şekilde ayırmak mümkün olabilir), organların kanlanması, damarsal yapıları incelenebilmektedir.

Son 10 yıl içinde tüm dünyada giderek artan sayıda kullanılan bu cihazlar ülkemizde de giderek artan sıklıkta, bazen da gereğinden fazla kullanılmaktadır. Bu cihazlar özellikle eskiden tanısında güçlük çekilen ve bazı zahmetli muayene yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu kılan beyin, omurilik, akciğer hastalıklarının tanısında tartışılmaz üstünlüklere sahiptir. Bu aletlerle yapılan muayeneler sırasında direkt filmler çekilebildiği gibi damardan ya da ağızdan çeşitli ilaçlar verilerek çekilecek filmlerin kalitesi ve bilgi verileri arttırılabilmektedir.


Bölüm Doktorları

Bölüm Doktorları

Bölüm Doktorları