Nöroloji

Hastanemizde Nöroloji Bölümü hastalarımıza ayaktan ve yatarak tanı,tedavi ve izlenim hizmetleri verilmektedir. 

Hastanemizde şu konularda teşhis ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

 •    Beyin damar hastalıkları ( inme vb.)
 •    Parkinson hastalığı
 •    Kas hastalıkları
 •    Baş ağrıları
 •    Baş dönmeleri
 •    Felç
 •    Sara hastalıkları
 •    Bayılmalar
 •    Her türlü uyuşmalar
 •    Duyu bozuklukları
 •    Uyku problemleri
 •    Yorgunluk
 •    Yürüme bozuklukları
 •    Sinir yaralanmaları
 •    Sinir sıkışmaları
 •    Sinir fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi
 •    Kas hastalıklarının teşhisi
 •    Kas erimeleriyle omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.

     Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp  yapmadığı anlaşılır.

     Kasların içine de ince çaplı tek kullanımlık steril iğne şekilli elektrodlar konulmak suretiyle, incelenen kasın sinirinin hastalıklı olup olmadığı, veya kasın sağlıklı olup olmadığı, kaslarda oluşan elektrik aktivitenin EMG cihazı ekranından izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla  anlaşılır.

İncelemeye gelirken...

· Hastanın aç olması gerekmez,
· Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır.
· Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir.
· Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.

EEG

     EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları  halinde yazdırılmasıdır.

HANGİ  DURUMLARDA YAPILIR?

     Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG'yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi EEG'ye göre daha sonradan geliştirilmiş olan inceleme yöntemleri beynin elektriksel faaliyeti konusunda bilgi vermezler. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve  tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek yöntem EEG'dir.

EEG Nasıl Çekilir?

· Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.
· Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi sözkonusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.
· Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.


Bölüm Doktorları