Değerlerimiz

TEMEL DEĞERLERİMİZ
 
Hasta ve Hasta Yakınlarının Memnuniyeti
 
• Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın beklentilerini anlamak 
 
• Çözüm odaklı yaklaşım göstermek 
 
• Güler yüzlü olmak ve hasta ve hasta yakınlarına verilen değeri yansıtmak  
 
 
Doğruluk, Dürüstlük ve Etik Yaklaşım
 
• Her koşulda tıp etiğine uygun davranmak ve güvenilir olmak

• Toplumda oluşmuş saygın ismi korunmasına yönelik hareket etmek 
 
• Çalışanların hastaneden gurur duymasını sağlamak
  
 
Yüksek Çalışan Kalitesi ve Performans 
 
• Hastanenin işe alımlarında deneyim ve kapasite olarak yüksek seviyedeki bireyleri 
tercih etmek ve mevcut çalışanları geliştirmek 
 
• Çalışanların yüksek performans sağlayacağı ortamı oluşturmak 
 
• İşe adanmışlığı artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek  
 
 
Sürekli Gelişim 
 

• Hasta portföyüne uygun olarak teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamak 
 
• Çalışanların hizmet içi ve kalite eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimlerini devamlı kılmak