Hasta Refakatçi Kuralları

1- Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından
karar verilmektedir. 

2- Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması
gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği
için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 

3- Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili
kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 

4- Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik
herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 

5- Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.
Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 

6- Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane
dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmemelidir. 

7- Refakatçilerin hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır. 

8- Refakatçiler, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir şey yedirip
içirmemelidir. 

9- Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı,
çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir. 

10- Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye
haber vermelidirler.