İlaç Yönetimi Listeleri

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

Dökümantasyon Eğitimi

Hastanemizde hazırlanan dokümanların kullanımını sağlamak

Kasım

2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 Saat

*Formların kullanımı

*Talimat, prosedür, plan, rehber, yardımcı dokümanların tanıtılması

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Güvenlik Raporlama sistemi

Güvenlik Raporlama Sisteminin çalışanın kendisini güvende hissedeceği şekilde kurgulanmasını sağlamak

Ağustos

2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 Saat

*GRS amacı

*Sistemin, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı

*Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme amacının vurgusu

*GRS de hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı

*Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik

*Örnek olaylar üzerinden, bildirim formlarını nasıl doldurulacağı

*Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine ilişkin genel bilgi

Projektör

*Ön Test

*Son Test

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Tanımlanan acil durumlarda yapılan planlamanın çalışanlara aktarılması

Ekim 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Tatbikat

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

1 Saat

*Temel afet bilinci

*Yangın söndürücüleri ve hortumlarının kullanımı (uygulamalı)

*YOTA

*UMKE

*KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Olaylar)

*Acil Durum ve Afet Triyajı

 

Projektör

*Ön Test

*Son Test

Mavi Kod

Pembe kod durumunda yapılacaklar hususunda çalışanları bilgilendirmek

 

Ağustos 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Tatbikat

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

20 dk.

*Mavi kod tanımı

*Mavi kod durumunda yapılacaklar

*Mavi kod ekibi

*Mavi kod durumu sonrası yapılacaklar

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Pembe Kod

Pembe kod durumunda yapılacaklar hususunda çalışanları bilgilendirmek

 

Ağustos 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Tatbikat

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

20 dk.

*Pembe kod tanımı

*Pembe kod durumunda yapılacaklar

*Pembe kod ekibi

*Pembe kod durumu sonrası yapılacaklar

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

Beyaz Kod

Beyaz kod durumunda yapılacaklar hususunda çalışanları bilgilendirmek

Ağustos 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Tatbikat

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

20 dk.

*Beyaz kod tanımı

*Beyaz kod durumunda yapılacaklar

*Beyaz kod ekibi

*Beyaz kod durumu sonrası yapılacaklar

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Kırmızı Kod

Kırmızı kod durumunda yapılacaklar hususunda çalışanları bilgilendirmek

Ağustos 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Tatbikat

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

20 dk.

*Kırmızı kod tanımı

*Kırmızı kod durumunda yapılacaklar

*Kırmızı kod ekibi

*Kırmızı kod durumu sonrası yapılacaklar

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Hasta Mahremiyeti

Çalışanların hasta mahremiyeti hususunda bilgilenmesini sağlamak

Eylül 2015

Funda Vural

Tüm Çalışanlar

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

30 dk

*Hasta mahremiyeti sağlamada uyulacak kurallar

Projektör

Gözlem

Hasta memnuniyeti, hasta hakları ve sorumlulukları, iletişim becerileri

Hastalarla empati yapabilmeleri için çalışanların bilgilenmesini sağlamak

Ekim 2015

Funda Vural

Danışmanlar

Hasta Kayıt

Yönlendirme

Morg Personeli

Slayt

Teorik

Toplantı salonu

1 saat

*Hasta memnuniyeti sağlama yöntemleri

*Hasta hakları

*Hasta sorumlulukları

*İletişim hataları ve iletişim kuralları

Projektör

Gözlem

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Çalışanları mesleki enfeksiyonlardan korunması adına kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda bilgilendirmek

Eylül 2015

Funda Vural

Sağlık Çalışanları

Doktorlar

Temizlik görevlileri

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Bölüm bazında kişisel koruyucu ekipmanlar

*Kullanılmaması durumunda karşılaşılacaklar

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Gözlem

Hasta Kimliğinin Doğrulanması

Hasta kimlik bilekliklerinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek

Eylül 2015

Funda Vural

Sağlık Çalışanları

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Kimlik tanımlama nasıl yapılır?

*Hangi durumda hangi bileklik kullanılır?

*Kimlik nasıl doğrulanır?

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Hastanın Güvenli Transferi

Hastanın güvenli bir şekilde nasıl transfer edileceği hususunda çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak

Eylül 2015

Funda Vural

Sağlık Çalışanları

Transport Görevlisi

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

30 dk

*Transfer esnasında hangi araç kullanılır?

*Güvenli transfer nasıl sağlanır?

*Transfer esnasında sağlık personelinin rolü nedir?

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Gözlem

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

İlaçların Güvenli Transferi ve Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale

Tehlikeli ilaç kırılması durumunda çalışanın kendini koruyabilmek adına neler yapacağı hususunda bilgilendirilmesi

Kasım 2015

Eczacı

Eczane görevlisi

Slayt

Teorik

Eczane

30 dk

*İlaçların güvenli transfer edilebilmesi için yapılması gerekenler

*Kırılma durumunda yapılacaklar

-

Gözlem

El Hijyeni

El hijyeni ve eldiven kullanımı hk. Çalışanları bilgilendirmek

Ekim 2015

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sağlık Çalışanları

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

1 saat

*El hijyeninin önemi

*El hijyeni endikasyonları

*El hijyeni sağlama yöntemleri

*Eldiven kullanımı ile ilgili kurallar

*El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler

*Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Dezenfektan Kullanımı

Dezenfektanların doğru kullanımını sağlamak

Aralık 2015

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ameliyathane Hemşiresi

Ameliyathane Personeli

Sterilizasyon

Personeli

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

30 dk

*Dezenfektanların nasıl kullanılacağı

Projektör

Gözlem

Enfeksiyonların Önlenmesi

Çalışanların enfeksiyonlardan korunma yöntemlerini öğrenmesi

Kasım 2015

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Sağlık Çalışanları

Temizlik Personelleri

Morg Personeli

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Karşılaşılabilecek enfeksiyonlar

*Korunma yöntemleri

*Enfeksiyon bulaşması durumunda yapılacaklar

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Radyolojik İşlemlere ait Çekim Protokolleri

Radyoloji çalışanlarının çekim protokollerini öğrenmesini sağlamak

Aralık 2015

Radyoloji Uzmanı

Radyoloji Teknikerleri

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

40 dk

*Radyoloji çekim protokolleri

Projektör

Gözlem

Radyasyon Güvenliği

Çalışanların radyasyon güvenliği hususunda bilgilenmesini sağlamak

Aralık 2015

Radyoloji Uzmanı

Radyoloji Teknikerleri

Slayt

Teorik

 

Toplantı Salonu

1 saat

*Radyasyondan korunma yöntemleri

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

İletişim becerileri ve kriz yönetimi

Çalışanların krizle baş edebilme yöntemleri konusunda eğitim

Aralık 2015

Funda Vural

Acil Servis Çalışanları

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Acil servis çalışanları iletişim becerileri

*Kriz durumunda yapılacaklar

Projektör

Gözlem

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

CPR

İlk yardım güvenliğini sağlamak

Kasım 2015

Acil Hekimi

Sağlık Personeli

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

1 saat

*CPR uygulamaları

Projektör

Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu

Tanı amaçlı dokuların transferi

Tanı amaçlı dokuların bozulmadan transferini sağlamak

Aralık 2015

Laboratuvar sorumlusu

Ameliyathane Hemşiresi

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

30 dk

*Doku örneklerinin transferi ve ilgili laboratuvarlara teslim edilmesine ilişkin kurallar

-

Gözlem

Numune alma

Doğru numune alımı hususunda bilgilendirme

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Numune alımı

-

Gözlem

Numune transferi

Doğru numune transferi hususunda bilgilendirme

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Numunelerin transferi

-

Gözlem

Numune kabul-red kriterleri

Hangi numunenin kabul hangisinin red edileceği hususunda çalışanları bilgilendirmek

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Kabul edilecek numuneler

*red edilecek numuneler

-

Gözlem

Numunelerin analiz öncesi hazırlanması

Numunelerin analiz öncesi doğru hazırlanması hususları

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Analiz öncesi uygulanacak kurallar

-

Gözlem

Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı

Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Cihaz ve malzeme kullanımı

*Miat ve uygunluk kontrolleri

*Güvenli kullanım kuralları

*Cihazların bakımı ve temizliği

*Cihaz kullanımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlar

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

İç Kalite Kontrol süreci

İç kalite kontrolünün sağlanması

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

-

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*İç Kalite kontrol süreci

-

Gözlem

Panik değerler ve panik değer bildirimi

Panik değerler hususunda bilgilendirme

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

20 dk

*Panik değerler nelerdir

*Panik değer bildirimi nasıl yapılır

Projektör

Gözlem

Laboratuvar Test Rehberi

Testler hakkında bilgilendirme yapmak

Kasım 2015

Laboratuvar sorumlusu

Laborant

Slayt

Teorik

Toplantı salonu

30 dk

*Laboratuvarda uygulanan testler nerlerdir

Projektör

Gözlem

Temizlik Eğitimleri

Temizliğin nasıl olacağı hususunda bilgilendirme

Ekim 2015

Funda Vural

Temizlik Personelleri

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı salonu

1 saat

*Genel alanların temizlik kuralları

*Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri

*Belirlenen risk düzeyine göre temizlik kur.

*Çalışanlar arası ve hasta yakınlarıyla iletişim

*Temizlik malzemeleri ile maruziyet durumu yap.

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

Yemek hizmetlerinde hijyen

Hijyen kuralları bilgilendirmesi

Aralık 2015

Yemekhane Şirketi

Yemekhane Personeli

-

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

30 dk.

*Gıda güvenliğini etkileyecek hastalıklar ve belirtileri

-

Gözlem

Bilgi Güvenliği ve bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılması

Bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda farkındalık oluşturmak

Kasım 2015

Bilgi İşlem sorumlusu

Bilgisayar kullanan tüm çalışanlar

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Bilgi güvenliği

*Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanımı

Projektör

Gözlem

Tehlikeli malzemelerin taşınması

Tehlikeli madde taşıyan personelin bilinçlenmesini sağlamak

Ekim 2015

İş güvenliği Uzmanı

Tehlikeli madde taşıyan personel

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Tehlikeli malzeme taşımada uyulacak kurallar

Projektör

Gözlem

Tehlikeli madde sınıflandırması

Kullanıcaları bilinçlendirmek

Ekim 2015

İş güvenliği Uzmanı

Tehlikeli madde taşıyan ve kullanan personel

Slayt

Teorik

Toplantı Salonu

1 saat

*Tehlikeli madde sınıfları

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Hasta Başı Test Cihazları

Cihazların doğru kullanımını sağlamak

Eylül 2015

Laboratuvar sorumlusu

Sağlık personeli

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

40 dk

*Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

*Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

*Cihazın temizliği ve bakımı

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

Atık Yönetimi

Atık bilgilendirmesi yapmak

Aralık 2015

Çevre Mühendisi

Sağlık personeli

Temizlik personeli

Slayt

Teorik

Pratik

Toplantı Salonu

1 saat

*Atık türleri ve atıkların türlerine göre ayrıştırılması

*Atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması

*Yarattığı sağlık riskleri, neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar

*Bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler

Projektör

*Ön Test

*Son Test

*Gözlem

İtaki ve harizmi düşme riski ölçekleri

 

 

 

 

 

Düşme riski konusunda bilgilendirme

Ekim 2015

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Sağlık Personelleri

-

Pratik

-

20 dk

*İtaki düşme riski ölçeğinin kullanımı

*Harizmi düşme riski ölçeğinin kullanımı

-

Gözlem

Eğitimin Adı

Eğitimin Amaç ve Hedefi

Eğitim Tarihi

Eğitimi Veren Kişi / Kurum

Eğitime Katılacaklar

Eğitim Yöntemi

Eğitim Aşamaları

Eğitim Yeri

Eğitim Süresi

Eğitim İçerik Başlıkları

Eğitim için Gerekli Materyaller

Etkinlik Değerlendirme Yöntemi

Anne sütü eğitimi

Çalışanların anne sütü ve emzirme hakkında bilgilenmesini sağlamak

 

Ekim / Kasım 2015

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Doğum ve çocuk servisi çalışanları, doğumhane çalışanları

CD

Teorik

Pratik

Toplantı salonu / iş başı

 

18 saat

*Emzirme politikası,

*Personel eğitimleri,

*emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda hamileleri bilgilendirmek,

*Doğumu izleyen ilk yarım saat içinde emzirmenin başlatılması,

*Emzirmenin nasıl olacağı, sütün nasıl sağılacağı ve saklanacağı,

*Tıbben gerekmedikçe anne sütü dışında başka yiyecek ve içecek verilmemesi,

*Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarının sağlanması,

*Bebeğin her istemesinde anne sütü verilmesi,

*Bebeğe yalancı meme yada emzik verilmemesi,

*Taburcudan sonrada emzirmenin devam edebilmesi için bilgilendirme yapılması

Projektör

Gözlem